לקוח אשר מכר אולם בהרצליה פנה אלינו לבדיקה של שומת מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 39,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 26,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת שומת מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת אולם בהרצליה