פנסיונרית אשר מכרה 2 מגרשים בגן יבנה ושילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 31,000 ₪, פנתה אלינו לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

לאחר טיפולנו קיבלה הלקוחה את מלוא מס השבח בחזרה (כ- 31,000 ₪) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

ראה גם החזר מס שבח

 

בדיקת שומת מס שבח מקרקעין במכירת 2 מגרשים בגן יבנה על ידי פנסיונרית