לקוח, אשר מכר קרקע חקלאית בהרצליה שנתקבלה במתנה, פנה אלינו לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין אשר הוצא לו על ידי משרד מיסוי מקרקעין.

בשומת השבח אשר יצאה לנישום נקבע מס שבח מקרקעין בסך כ- 625,000 ₪.

לאחר טיפולנו, סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 414,000 ₪, דהיינו חסכון מס שבח מקרקעין בסך כ- 211,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת שומת מס שבח מקרקעין במכירת קרקע חקלאית שהתקבלה במתנה