פנה אלינו לקוח אשר מכר קרקע חקלאית בבינימינה, שנתקבלה בהעברה ללא תמורה, לבדיקת שומת מס השבח.
הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ-110,000 ש"ח.
לאחר תיקון שומת מס שבח מקרקעין, קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ-24,000 ש"ח.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת שומת מס שבח מקרקעין במכירת קרקע חקלאית בבינימינה שהתקבלה בהעברה ללא תמורה