לקוח אשר מכר נחלה (אדמת מנהל) במושב בית יצחק פנה אלינו לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין. הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ-290,000 ₪.

 לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 102,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת שומת מס שבח מקרקעין במכירת נחלה במושב בית יצחק