לקוחה אשר מכרה בית צמוד קרקע בחדרה פנתה אלינו לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

הלקוחה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 32,600 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלה הלקוחה את מלוא מס השבח בחזרה (כ- 32,600 ₪) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת שומת מס שבח בעסקה של מכירת בית צמוד קרקע בחדרה