פנה אלינו לקוח, אשר מכר דירה ברמת גן, לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 47,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל הלקוח החזר מלוא מס השבח אשר שולם על ידו (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית).

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת שומת מס שבח במכירת דירת מגורים מזכה