לקוח אשר מכר שטח חקלאי אשר הוגדר כאדמה ללא ייעוד בבאר שבע פנה אלינו לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 56,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 34,000 ₪.

 

בדיקת שומת מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת שטח חקלאי  ללא ייעוד בבאר שבע