פנה אלינו לקוח אשר מכר שתי דירות בירושלים לבדיקת שומות מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ-240,000 ש"ח בהתאם להוראת השעה.
לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ-103,000 ש"ח.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת מס שבח מקרקעין במכירת שתי דירות בהתאם להוראת שעה