פנתה אלינו פנסיונרית, אשר מכרה חנות בתל אביב, שהתקבלה בירושה, לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.
הלקוחה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 120,000 ₪.
לאחר טיפולנו, קיבלה הלקוחה החזר מלוא מס השבח אשר שולם על ידה (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית).

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת מס שבח מקרקעין במכירת חנות בתל אביב שהתקבלה בירושה