לקוח אשר מכר מגרש, שהתקבל בירושה, במועצה אזורית גן רווה פנה אלינו לבדיקת חישוב מס שבח.

בהתאם לתחשיב המס אשר קיבל הלקוח היה עליו לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 530,000 ₪.

לאחר טיפולנו שילם הלקוח כ- 412,000 ₪ (חסכון מס שבח מקרקעין בסך כ- 118,000 ₪).

 

ראה גם:  שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת חישוב מס שבח מקרקעין במכירת מגרש שהתקבל בירושה במועצה האזורית גן רווה