פנה אלינו לקוח אשר מכר נכס מסחרי ברמת גן לבדיקת חישוב מס שבח מקרקעין.

בהתאם לתחשיב המס אשר קיבל הלקוח היה עליו לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 183,000 ₪.

לאחר טיפולנו, סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 134,000 ₪. דהיינו חסכון מס שבח בסך כ- 49,000 ש"ח.

 

ראה גם:  שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים