לקוחה אשר מכרה בית צמוד קרקע עם זכויות בנייה בגדרה, שהתקבל בירושה, פנתה אלינו לבדיקת תחשיב מס שבח מקרקעין.

בהתאם לתחשיב המס אשר קיבלה הלקוחה היה עליה לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 527,000 ₪.

לאחר טיפולנו סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 295,000 ₪. דהיינו הפחתת מס שבח בסך כ- 232,000 ₪.

 

ראה גם:  שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת חישוב מס שבח מקרקעין במכירת בית צמוד קרקע עם זכויות בניה שהתקבל בירושה