בדיקת חישוב מס שבח במימוש השקעה בקרקע חקלאית

פנה אלינו לקוח, אשר מכר את השקעתו בקרקע חקלאית, לבדיקת חישוב מס שבח מקרקעין.

הלקוח נדרש לשלם מס שבח, בהתאם לחישוב מס שבח בשומה עצמית, בסך כ- 140,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך כ- 90,000 ₪.

ראה גם: שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים