לקוח אשר מכר מגרש ברעננה שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 224,000 ₪.

המתווך בעסקה המליץ לו לפנות אלינו לבדיקת החבות במס שבח מקרקעין.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 125,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

 בדיקת חבות מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת מגרש