פנה אלינו לקוח לבדיקת חבות מס שבח מקרקעין.

הלקוח מכר דירת מגורים באזור השרון, שנתקבלה בירושה ואשר לא היה זכאי לפטור ממס שבח בגינה.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 149,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 32,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת חבות מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת דירת מגורים בהתקבלה בירושה