פנה אלינו לקוח אשר מכר דירה להשקעה בבאר שבע לביצוע בדיקת חבות מס שבח מקרקעין. הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 17,500 ₪.

אחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מלוא מס השבח אשר שולם על ידו (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית).

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת חבות מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת דירה להשקעה בבאר שבע