בני זוג אשר מכרו מגרש חקלאי במועצת גזר, לאחר שהופשר, פנו אלינו לבדיקת חבות מס שבח מקרקעין.

בני הזוג שילמו מס שבח מקרקעין בסך כ- 247,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלו החזר מס שבח מקרקעין בסך של כ- 127,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת חבות מס שבח מקרקעין מגרש חקלאי שהופשר