לקוחה מכרה דירה בתל אביב, אשר 50% ממנה נתקבלה בירושה מבעלה המנוח ואשר שימשה את בנה למגורים, ואשר בגינה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 130,000 ש"ח.

הלקוחה פנתה אלינו לבדיקת חבות מס שבח מקרקעין.

לאחר טיפולנו קיבלה הלקוחה החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 130,000 ₪.

 

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

מס שבח דירה