פנה אלינו לקוח אשר מכר מגרש באזור השפלה לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח נדרש לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 337,000 ₪.

אחר טיפולנו, אשר כלל בין השאר קיזוז הפסד מן השבח, קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 59,000 ₪.

 

ראה גם: טופס 1271/א אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח

חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים