פנה אלינו לקוח, אשר מכר שטח חקלאי שהוגדר כאדמה ללא ייעוד, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ-56,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 27,000 ₪.

 

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת שטח חקלאי