פנה אלינו לקוח, אשר מכר מגרש במועצה אזורית גן רווה, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 24,500 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 5,700 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת מגרש במועצה אזורית גן רווה