פנתה אלינו תושבת חוץ, אשר מכרה מגרש במועצה אזורית גן רווה, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

הלקוחה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 24,500 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבלה הלקוחה החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 11,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת מגרש בגן רווה