פנה אלינו לקוח אשר מכר דירת מגורים בתל אביב, אשר התקבלה במתנה.

הלקוח נדרש לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 94,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 33,000 ₪.

ראה גם: מיסוי מקרקעין טפסים , שומה עצמית מס שבח