בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת מגרש שהתקבל בירושה בהוד השרון

פנה אלינו לקוח אשר מכר מגרש, שהתקבל בירושה, בהוד השרון.

הלקוח שילם מס שבח, בהתאם לשומה עצמית אשר נתקבלה ממשרד מיסוי מקרקעין, בסך כ- 75,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך כ- 37,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים