בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת מגרש מיועד לבנייה ביד חנה

פנו אלינו זוג פנסיונרים אשר מכרו מגרש מיועד לבנייה ביד חנה.

בני הזוג נדרשו לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 248,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבלו החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 103,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים