פנה אלינו לקוח אשר מכר מגרש בתל אביב, אשר התקבל בירושה.

הלקוח נדרש לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 62,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 51,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים