ו"ע 14339-09-14 אבגי ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

 

העוררים מכרו בשנת 2011 דירת מגורים בפטור ממס שבח, על פי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק") טרם ביטולו במסגרת תיקון 76 חוק.

ביום 1 בינואר 2014 מכרו העוררים דירת מגורים וביקשו פטור ממס שבח על פי הוראות סעיף 49ה' לחוק (פטור ממס שבח במכירת שתי דירות מגורים).

ביום 11 בפברואר 2014 מכרו העוררים דירת מגורים נוספת ושילמו בגינה מס שבח בהתאם לחישוב מס שבח ליניארי מוטב / חדש. מאוחר יותר טענו העוררים כי הינם זכאים לפטור ממס שבח בגין דירה זאת, בהתאם להוראות סעיף 49ב(2) לחוק, הקובע פטור ממס שבח לדירה יחידה.

מנהל מיסוי מקרקעין חיפה הוציא לעוררים שומה לפי מיטב שפיטה, אשר קבע כי העוררים אינם זכאים לפטור ממס שבח, בהתאם להוראות סעיף 49ה לחוק לאור הוראות המעבר לתיקון מס' 76 לחוק.

 ראה לעניין זה הרפורמה במיסוי דירות מגורים

ועדת הערר דחתה את הערר וקבע כי הפטור ממס שבח במכירת שתי דירות, בהתאם להוראות סעיף 49ה' לחוק, מותנה במימוש פטור "רגיל" ממס שבח במכירת הדירה הנוספת.

הואיל ובמכירת הדירה השניה (מיום 11 בפברואר 2014), לא היו זכאים העוררים לפטור ממס שבח, לאור הוראות המעבר לתיקון 76 לחוק, הקובעות כי לא יוענק פטור ממס שבח בתקופת המעבר למוכר אשר ביום ה- 1 בינואר 2014 היו ברשותו 2 דירות מגורים, לא קיימת זכאות לפטור.

עוד קבע ועדת הערר, כי העוררים לא זכאים לחישוב ליניארי מוטב / חדש בגין שתי הדירות הואיל ואין הם עומדים בהוראות המעבר הקובעות כי לפחות לגבי אחת הדירות, היו זכאים לפטור על פי סעיף 49ב(1) לחוק בנוסחו עובר ליום המעבר.

 

לחץ כאן לוע 14339-09-14 אבגי ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

 

ראה גם: מיסוי מקרקעין טפסים, שומה עצמית מס שבח