תכנון מס שבח במכירת מגרש ראשון לציון

פנו אלינו זוג אשר מכרו מגרש בראשון לציון תמורת כ- 188,000 ₪ לבדיקת חישוב מס שבח.

בהתאם ל- חישוב מס שבח שקיבלו סכום מס שבח לתשלום עמד על סך של כ- 45,000 ₪.

בעקבות תכנון מס שבח שלנו, שילמו מס שבח בסך 22,000 ₪ בלבד (חסכון מס שבח בסך כ- 23,000 ₪).

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים