תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

 

התיקון מאפשר רישום נכס בטאבו במקרים אשר בהם החשש מאי תשלום המס נמוך, גם לפני שהסתיים הטיפול בידי משרד מיסוי מקרקעין.

קוצרו המועדים לטיפול בשומה על ידי משרדי מיסוי מקרקעין ומתן אישורים.

קוצרה התקופה להגשת הדיווח על עסקת מקרקעין מ- 40 יום ל- 30 יום.

 

לחץ כאן לתיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין