תיקון 86 לחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 86 לחוק מיסוי מקרקעין בוצע במסגרת רפורמה במיסוי קרן להשקעות במקרקעין (קרנות ריט) (תיקון 222 לפקודת מס הכנסה) ומתקן את הגדרת איגוד מקרקעין ומוציא מההגדרה קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לפקודת מס הכנסה, בתקופה שעד למועד הרישום למסחר בבורסה ובלבד שמניותיה נרשמו למסחר בבורסה.

 

לחץ כאן לתיקון 86 לחוק מיסוי מקרקעין

 

ראה גם: תיקון 54 לחוק מס ערך מוסף , חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים