תיקון מספר 54 לחוק מע"מ

 

התיקון בוצע כתיקון משלים במסגרת הרפורמה במיסוי קרנות להשקעה במקרקעין (קרנות ריט).

במסגרת התיקון הוענק פטור ממע"מ במכירת דירת מגורים (ובלבד שהיא מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה ) לקרן השקעות במקרקעין, בידי אדם אשר אינו חייב במע"מ וכן במכירת דירת המגורים על ידי קרן השקעות במקרקעין.

 

לחץ כאן לתיקון מספר 54 לחוק מע"מ

ראה גם:

תיקון 86 לחוק מיסוי מקרקעין , חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים