חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 222), התשע"ו - 2016

 

תיקון 222 לפקודת מס הכנסה כולל שורה ארוכה של תיקון בקשר למיסוי קרן להשקעות במקרקעין (קרנות ריט) וכולל תיקון עקיף לחוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסות מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), תיקון מספר 86 לחוק מיסוי מקרקעין (החרגה מהגדרת איגוד מקרקעין) וכן תיקון 54 לחוק מס ערך מוסף בדבר פטור ממע"מ במכירת דירת מגורים בידי קרן להשקעות במקרקעין.

 

לחץ כאן לתיקון 222 לפקודת מס הכנסה

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים