תיקון תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה)

התיקון הינו בנושאים להלן:

  1. תיקון הגדרת "נכה".
  2. חברות ממשלתיות לשיכון, דיור והשכרה.
  3. הוספת עיוור לעניין ההקלה במס רכישה לנכה.
  4. תיקון ההקלה במס רכישה ל"נכה".

לחץ כאן לתיקון תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה)