חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 83), התשע"ו - 2015

 

החוק כולל את התיקונים להלן:

  1. הוראת שעה המעניקה מס מופחת למשך 3 שנים במכירת קרקעות לבניית דירות (ראה הקלות מס שבח במכירת מגרשים לבנייה למגורים).
  2. רפורמה ברישום מקרקעין במגזר המיעוטים.

 

 

לחץ כאן לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 83), התשע"ו - 2015

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים