תזכיר חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד – 2014

 

פורסם תזכיר חוק מס ערך מוסף אשר מציע להחליף את הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תכנית תמ"א 38 ובמתחמי פינוי בינוי, במע"מ בשיעור אפס. שינוי זה מאפשר לנותני השירותים לנכות את מס התשומות אשר נכלל בחשבוניות המס שמוציאים להם.

 

לחץ כאן לתזכיר חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד - 2014

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים