תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בהתאם להחלטת הממשלה בדבר צעדים לפתרון מצוקת הדיור

 

בתזכיר חוק זה מוצעים תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) אשר מטרתם להגדיל את היצע דירות המגורים במטרה להביא להפחתת המחירים בשוק הנדל"ן למגורים כבר בטווח הקרוב, בין השאר, על ידי עידוד מכירת דירות אשר אינן משמשות כיום למגורים, שישמשו למגורים לאחר מכירתן.

 

לחץ כאן לתזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בהתאם להחלטת הממשלה בדבר צעדים לפתרון מצוקת הדיור

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים