תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין הקובע מס בשל עיכוב בבנייה למגורים

 

פורסם תזכיר חוק מטעם הממשלה, אשר מאמץ את המלצות ועדת טרכטנברג בנושא ומציע תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 אשר על פיו ישולם מס, בתנאים מסוימים, על ידי "חברה מרובת קרקעות" כהגדרתה בתזכיר החוק, בשל עיכוב בבנייה למגורים.

 

לחץ כאן לתזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין הקובע מס בשל עיכוב בבנייה למגורים

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים