תזכיר חוק לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית (תיקוני חקיקה), התשע''ב-2012

 

במסגרת תזכיר החוק מוצע, בין השאר, להעלות את שיעור המס השולי (במקום 20% יהא 21%, במקום 30% יהא 31% ובמקום 33% יהא 34%), להטיל מס מיוחד בשיעור 2% על הכנסות גבוהות (מעל 800,000 ש"ח) לרבות שבח מקרקעין, להאריך בשנה נוספת את הוראת השעה לגבי מס רכישה על דירה אשר אינה דירה יחידה וכן על דירה יחידה, העלאת שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבים ממעסיקים.

 

לחץ כאן לתזכיר חוק לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השלכות המשבר בכלכלה העולמית 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים