תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ד – 2014

 

פורסם תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015. במסגרת פרק המסים, מוצע להתמקד בסתימת פרצות מס הגורמות לאבדן הכנסות המדינה והגדלת אי השוויון. מוצע לשנות את אופן המיסוי על חברות בית, להילחם בתופעת ההון השחור, הרחבת חובת הדיווח, תיקון פקודת מס הכנסה באופן אשר יסדיר היבטי המיסוי של תשלומים המתקבלים בידי עובד במסגרת סיום יחסי עובד מעביד וכו'.

 

ראה גם הצעת רפורמה במס שבח של שר האוצר כחלון

 

לחץ כאן לתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ד – 2014

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים