רשות המסים בישראל

 

שומה עצמית מס שבח

 

אישור לקבלן לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

 

טלפונים ושעות קבלת קהל במשרדי מיסוי מקרקעין

 

בדיקת מצב שומת מס שבח / מס רכישה


תשלום מס שבח ומס רכישה

סימולטור - חישוב מס שבח

הרפורמה במקרקעי ישראל

סימולטור - חישוב מס רכישה

רשות מקרקעי ישראל

 

המרכז להטבות מס לתושבים חוזרים ועולים

החלטות מיסוי של רשות המסים

מערכת מידע על עסקאות נדל''ן שדווחו לרשות המסים

מערכת מידע על רישום מקרקעין

משרד רו"ח