פסיקת בית המשפט העליון בעניין אלברט אברהם פוליטי 

 

במסגרת תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) הופחת שיעור המס החל על השבח הריאלי אשר הופק מיום 7.11.01 ואילך, ממס שולי ליחיד או מס חברות לשיעור מרבי של 25% (מיום 1.1.07 20% ליחידים ומיום 1 בינואר 2012 עלה באופן ליניארי ל- 25%). שבח ראלי אשר הופק ממקרקעין אשר נרכשו לפני היום הקובע ונמכרו לאחריו פוצל בין התקופות באופן לינארי לפי משך התקופות. חלוקה זאת נדונה בפסק הדין.

 

ראה גם חישוב מס שבח , שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

 

לחץ כאן לפסיקת בית המשפט העליון בעניין אלברט אברהם פוליטי