פטור ממס שבח לדירה שהתקבלה בירושה

 

בהתאם להוראות סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"), יוענק פטור ממס שבח מקרקעין לדירת מגורים אשר נתקבלה בירושה בתנאים להלן:

  1. הדירה עונה להגדרת דירת מגורים מזכה.
  2. המוכר מוכר את כל זכויותיו בדירת המגורים.
  3. המוכר הינו תושב ישראל או תושב חוץ אשר ימציא אישור מרשויות המס במדינת תושבותו כי אין בידו דירה באותה מדינה (תשומת הלב להבהרות והקלות של רשות המסים בעניין זה).
  4. הפטור יוענק עד לגובה התקרה (בשנת 2020 - 4,522,000 ש"ח).
  5. המוכר הינו בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש.
  6. לפני פטירתו היה מוריש הדירה בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.
  7. אילו המוריש היה עדיין בחיים ומוכר את הדירה, היה פטור ממס שבח מקרקעין בשל המכירה.

 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם: חישוב מס שבח , שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים