פורסמה הצעת חוק לשינוי חברתי כלכלי (מסים) (תיקוני חקיקה), התשע''ב-2011

 

הצעת החוק מבוססת על תזכיר החוק שפורסם בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג. תיקוני חקיקה מהותיים, בין השאר, הטלת מס בשיעור 2% על הכנסה חייבת של יחיד מעל למליון ₪ מכל מקור הכנסה לרבות שבח מקרקעין. העלאת שיעור המס החל על יחיד בגין הכנסה משבח מקרקעין מ- 20% ל- 25% ולבעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין המוכר מניותיו מ- 20% ל- 30% (בין אם הינו בעל מניות מהותי במועד המכירה ובין אם בתקופה של 12 חודשים שקדמו למכירה).

תחילת התיקונים על רווחים מיום 1 בינואר 2012 ואילך.

 

לחץ כאן להצעת חוק לשינוי חברתי כלכלי (מסים) (תיקוני חקיקה), התשע''ב-2011

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים