ע"א 5883-18 פסיקת בית המשפט העליון ניכוי פחת מעלות הנכס אשר לא נדרש במס הכנסה - בחישוב מס שבח מקרקעין

 

ביום 2 בדצמבר 2019 ניתן פס"ד של בית המשפט העליון אשר מפרט את המצבים אשר בהם ינוכה פחת, אשר לא נוכה לצרכי מס הכנסה, מעלות המקרקעין לצרכי חישוב מס שבח.

 

לחץ כאן לע"א 5883-18