ע''א 2343 בנק קונטיננטלים

 

לאחרונה פסק בית המשפט העליון כי ככל שניתן לחשב במדויק את ההוצאות, לצורך חישוב התיאום, יש לבצע את השיערוך על פי תאריכן המדויק של ההוצאות, על מנת להביא לחישוב מס שבח ריאלי ככל הניתן. רק כאשר חישוב כאמור אינו אפשרי, בהעדר נתונים מבוססים, או כאשר חישוב כזה אינו מעשי, ניתן לבצע את החישוב על פי הנוסחה הקבוע בחוק.

 

לחץ כאן לע''א 2343 בנק קונטיננטל

ראה גם , שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים