טיוטת חוק לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע''ג-2013 - הפצה חמישית - תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

 

התיקון המוצע קובע, בין השאר, כי יבוטל הפטור ממס שבח אשר מוענק לדירת מגורים נוספת אחת לארבע שנים, לעניין הפטור לדירה יחידה יבוטל התנאי להעדר החזקה בעת ובעונה אחת ביותר מדירה אחת ב- 4 שנים שקדמו, וכן יווסף תנאי של החזקה בדירה היחידה במשך 18 חודשים לפחות, יבוטלו פטורים והטבות לתושבי חוץ, יבוטלו פטורים לדירות יוקרה (5 מיליון) . . .

 

לחץ כאן לטיוטת חוק לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים, התשע''ג-2013 - הפצה חמישית - תיקון חוק מיסוי מקרקעין

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים