טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2013 - תיקונים משמעותיים בתחום המס

משרד האוצר פרסם לאחרונה הצעה הכוללת תיקונים משמעותיים בתחום המס. בין השאר, בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ.

ההצעה דנה בנושאים כגון: מלחמה בהון השחור, דיווח על תכנוני מס, תיקון מודל המיסוי של חברה משפחתית, חובת הדיווח למע"מ, חובת הגשת דוח מקוון, חוק הבלו על הדלק, מיסוי בינלאומי, תיקון פקודת המכס וכו'.

 

לחץ כאן לטיוטת חוק ההסדרים לשנת 2013

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים