טופס 7913 – הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה

                        המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2) / ב(5) / ה לחוק מיסוי מקרקעין

 

ראה גם פטור ממס שבח לדירה יחידה ו- פטור ממס שבח לדירת ירושה  

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

 

 

 

  1. בשנה בה מכרתי את הדירה, איני נמצא בשנת הסתגלות כמשמעותה בסעיף 14 לפקודת מס הכנסה.
  2. בשנת מכירת הדירה, אשהה בישראל מעל 183 ימים, ולא יחולו עלי תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל, התשס"ו – 2006).
  3. בשנת מכירת הדירה, מרכז החיים שלי הוא בישראל.
  4. בשנת מכירת הדירה, לא אטען בדוח לרשות המיסים שהנני תושב חוץ.
  5. בשנת מכירת הדירה, לא פניתי ולא אפנה לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי או פטור כלשהוא שיגדירו את מעמדי כתושב חוץ.
  6. משרד השומה בו מנהל תיקי __________ □ לא קיים לי או לבן/בת זוגי תיק במס הכנסה.
  7. בימים אלה לא מתנהל ביני לבין רשות המיסים הליך אזרחי בעניין תושבותי.
  8. אני מתחייב/ת כי אם יחול שינוי כלשהוא באחד או יותר מהתנאים לעיל, בשנת מכירת הדירה, אעדכן את מנהל מס שבח באופן מיידי בדבר השינוי.

 

ראה גם הרפורמה במס שבח

          הצהרה על מכירת / רכישה זכות במקרקעין

 

לחץ כאן לטופס 7913

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים