טופס 7751 –     הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת

                        לפי סעיף 75א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

                        (עסקה אשר יום המכירה שלה נקבע על פי סעיף 19 (3א) לחוק מיסוי מקרקעין)

           

להלן הנתונים אשר יש למלא בטופס:

 

 

 

 

 

  

לחץ כאן לטופס 7751

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים